Date de identificare

 

. .

Structura pe lângă care funcționează: Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și
                                                                   Academia de Studii Economice București

Editor: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”

Tipografie: Tipografia Universității Naționale de Apărare „Carol I”

ISSN: 1841-2815

Adresa: Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" , Soseaua Panduri 68-72, Sector 5, Bucuresti, Romania

Telefon: 021-319.48.80 /275;

STAR: 1005 275

E-mail: revistamanagement@gmail.com

 

Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" :: Ministerul Apararii :: CSSAS :: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare